Effects of Hydrotreating Severity on hydrocarbon Compositions and Deep Catalytic Cracking Product Yields
Deng Zhonghuo, Dai Lishun, Niu Chuanfeng, Jia Yanzi, Wei Xiaoli, Cai Xinheng
China Petroleum Processing & Petrochemical Technology . 2021, (3): 112 -118 .