Recent Progresses on Optimal Design of Heat integrated water allocation network
Zhang Chijin, Ren Congjing, Liao Zuwei, Sun Jingyuan, Wang Jingdai, Yang Yongrong
China Petroleum Processing & Petrochemical Technology . 2021, (3): 69 -75 .